De gymlessen worden gegeven op donderdag:

Voor de meisjes t/m groep 4 is het van 15.00-16.00 uur

Voor de jongens van 16.00-17.00 uur 

Voor de meisjes vanaf groep 5 t/m groep 8 en 12+ is het van 16.50-18.00 uur