De gymlessen worden gegeven op donderdag:

Voor de meisjes t/m groep 4 is het van 15.10-16.10 uur

Voor de jongens van 16.05-17.05 uur 

Voor de meisjes vanaf groep 5 is het van 17.00-18.00 uur